Studio für F.M.Alexander-Technik

Gabriele Breuninger


Integratives SelbstmanagementStudio für F.M.Alexander-Technik

Gabriele Breuninger
Dielmannstrasse 1
60599 Frankfurt am Main
Telefon: 069 98663546
Fax: 069 98663544
E-Mail: gabriele.breuninger@at-ffm.de
Internet: www.Kunst-der-Lebensbewegung.de

Netzwerke: XING, Facebook, Wirtschaftsjunioren